Harga bas terbaik dari 5000+ syarikat!

Dasar Privasi

Perkara yang perlu diketahui tentang perlindungan data CheckMyBus
Tawaran terbaik Jimat sehingga 70%
Pilihan yang terbanyak Jutaan laluan di seluruh dunia
Mudah dan telus Bandingkan tawaran dengan 1 klik

Gambaran Keseluruhan

Notis: Hanya versi bahasa Inggeris dasar privasi sah di sisi undang-undang. Terjemahan ini disediakan untuk ketersampaian sahaja. Jika terjemahan ini berbeza daripada versi asal iaitu dalam bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

Kami amat gembira kerana anda telah menunjukkan minat dalam perusahaan kami. Perlindungan data adalah keutamaan yang sangat tinggi untuk pengurusan CheckMyBus GmbH. Penggunaan halaman Internet serta aplikasi mudah alih (aplikasi) CheckMyBus GmbH boleh dilakukan tanpa sebarang petunjuk data peribadi; walau bagaimanapun, jika subjek data ingin menggunakan perkhidmatan perusahaan khas melalui laman web kami, pemprosesan data peribadi mungkin diperlukan. Jika pemprosesan data peribadi diperlukan dan tiada undang-undang asas untuk pemprosesan sedemikian, kami biasanya mendapat persetujuan daripada subjek data.

Pemprosesan data peribadi, seperti nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon subjek data hendaklah sentiasa selaras dengan Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR), dan mengikut perlindungan data khusus negara pada CheckMyBus GmbH. Melalui pengisytiharan perlindungan data ini, syarikat kami ingin memaklumkan kepada orang ramai tentang sifat, skop dan tujuan data peribadi yang kami kumpul, gunakan dan proses. Tambahan pula, subjek data dimaklumkan, melalui perisytiharan perlindungan data ini, tentang hak mereka.

Sebagai pengawal, CheckMyBus GmbH telah melaksanakan pelbagai langkah teknikal dan organisasi untuk memastikan perlindungan paling lengkap untuk data peribadi yang diproses melalui laman web ini. Walau bagaimanapun, penghantaran data berasaskan Internet pada dasarnya mungkin mempunyai jurang keselamatan, jadi perlindungan mutlak mungkin tidak dijamin. Atas sebab ini, setiap subjek data bebas untuk memindahkan data peribadi kepada kami melalui cara alternatif seperti melalui telefon.

1. Definisi

Deklarasi pernyataan perlindungan data CheckMyBus GmbH adalah berdasarkan terma yang digunakan oleh penggubal undang-undang Eropah dengan menggunakan Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR). Deklarasi perlindungan data kami perlu dibaca dan difahami oleh orang awam, serta pelanggan dan rakan kongsi perniagaan kami. Untuk memastikan ini, kami ingin menerangkan terlebih dahulu istilah yang digunakan. Dalam deklarasi perlindungan data ini, kami menggunakan antara lain istilah-istilah berikut:

a) Data peribadi
Data peribadi bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti (“subjek data”). Orang sebenar yang boleh dikenal pasti ialah orang yang boleh dikenal pasti, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenal pasti seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengenal pasti dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor khusus untuk fizikal, fisiologi, identiti genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial orang sebenar itu.

b) Subjek data
Subjek data (pengguna) ialah mana-mana orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, yang data peribadinya diproses oleh pengawal yang bertanggungjawab untuk pemprosesan.

c) Memproses
Pemprosesan ialah sebarang operasi atau set operasi yang dilakukan pada data peribadi atau set data peribadi, sama ada melalui cara automatik atau tidak, seperti pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau sebaliknya menyediakan, penjajaran atau gabungan, sekatan, pemadaman atau pemusnahan.

d) Sekatan pemprosesan
Sekatan pemprosesan ialah penandaan data peribadi yang disimpan dengan tujuan untuk mengehadkan pemprosesannya pada masa hadapan.

e) Pemprofilan
Pemprofilan bermaksud sebarang bentuk pemprosesan automatik data peribadi yang terdiri daripada penggunaan data peribadi untuk menilai aspek peribadi tertentu yang berkaitan dengan orang sebenar, khususnya untuk menganalisis atau meramalkan aspek mengenai prestasi orang sebenar itu di tempat kerja, keadaan ekonomi, kesihatan, keutamaan peribadi , minat, kebolehpercayaan, tingkah laku, lokasi atau pergerakan.

f) Nama samaran (Pseudonym)
Nama samaran atau Pseudonym ialah pemprosesan data peribadi sedemikian rupa sehingga data peribadi tidak lagi boleh dikaitkan dengan subjek data tertentu tanpa menggunakan maklumat tambahan, dengan syarat maklumat tambahan tersebut disimpan secara berasingan dan tertakluk kepada langkah teknikal dan organisasi untuk memastikan bahawa data peribadi itu tidak dikaitkan dengan orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

g) Pengawal atau pengawal yang bertanggungjawab untuk pemprosesan
Pengawal atau pengawal yang bertanggungjawab untuk pemprosesan ialah orang sebenar atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, secara bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi; di mana tujuan dan cara pemprosesan sedemikian ditentukan oleh undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota, pengawal atau kriteria khusus untuk pencalonannya boleh diperuntukkan oleh undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota.

h) Pemproses
Pemproses ialah orang sebenar atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang memproses data peribadi bagi pihak pengawal.

i) Penerima
Penerima ialah orang sebenar atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain, yang mana data peribadi didedahkan, sama ada pihak ketiga atau tidak. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa awam yang mungkin menerima data peribadi dalam rangka siasatan tertentu menurut undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota tidak boleh dianggap sebagai penerima; pemprosesan data tersebut oleh pihak berkuasa awam tersebut hendaklah mematuhi peraturan perlindungan data yang berkenaan mengikut tujuan pemprosesan.

j) Pihak ketiga
Pihak ketiga ialah orang sebenar atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan selain subjek data, pengawal, pemproses dan orang yang, di bawah kuasa langsung pengawal atau pemproses, diberi kuasa untuk memproses data peribadi.

k) Persetujuan
Persetujuan subjek data ialah sebarang petunjuk yang diberikan secara bebas, khusus, termaklum dan tidak jelas tentang kehendak subjek data yang mana dia, melalui pernyataan atau tindakan afirmatif yang jelas, menandakan persetujuan kepada pemprosesan data peribadi yang berkaitan dengannya.

2. Nama dan Alamat pengawal

Pengawal untuk tujuan Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR), undang-undang perlindungan data lain yang digunakan oleh negara Anggota Kesatuan Eropah dan peruntukan lain yang berkaitan dengan perlindungan data ialah:

CheckMyBus GmbH
Fürther Straße 226a
90429 Nuremberg
Germany

Telefon: +49 (0) 911 310440-0
E-mel: info@checkmybus.com
Laman web: www.checkmybus.com

3. Kuki (Cookies)

Halaman Internet CheckMyBus GmbH menggunakan kuki. Kuki ialah fail teks yang disimpan dalam sistem komputer melalui pelayar Internet.

Banyak laman Internet dan pelayan menggunakan kuki. Banyak kuki mengandungi apa yang dipanggil ID kuki. ID kuki ialah pengenal pasti unik kuki. Ia terdiri daripada rentetan aksara yang melaluinya halaman dan pelayan Internet boleh diberikan kepada pelayar web khusus di mana kuki itu disimpan. Ini membenarkan laman dan pelayan Internet yang dilawati untuk membezakan pelayar individu subjek data daripada pelayar Internet lain yang mengandungi kuki lain. Pelayar Internet tertentu boleh dikenali dan dikenal pasti menggunakan ID kuki unik.

Melalui penggunaan kuki, CheckMyBus GmbH boleh menyediakan pengguna laman web ini dengan perkhidmatan yang lebih mesra pengguna yang tidak mungkin dilakukan tanpa tetapan kuki.

Dengan menggunakan kuki, maklumat dan tawaran di laman web kami boleh dioptimumkan dengan mengambil kira pengguna. Kuki membenarkan kami, seperti yang dinyatakan sebelum ini, untuk mengenali pengguna laman web kami. Tujuan pengiktirafan ini adalah untuk memudahkan pengguna menggunakan laman web kami. Pengguna laman web yang menggunakan kuki contohnya tidak perlu memasukkan data capaian setiap kali lama web diakses, kerana ini diambil alih oleh laman web, dan kuki itu disimpan pada sistem komputer pengguna. Contoh lain ialah kuki troli beli-belah di kedai dalam talian. Kedai dalam talian mengingati artikel yang telah diletakkan oleh pelanggan dalam troli beli-belah maya melalui kuki.

Subjek data boleh, pada bila-bila masa, menghalang tetapan kuki melalui laman web kami melalui tetapan yang sepadan pada pelayar Internet yang digunakan, dan dengan itu boleh menafikan tetapan kuki secara kekal. Tambahan pula, kuki yang telah ditetapkan boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar web atau program perisian lain. Ini boleh dilakukan dalam semua pelayar web yang popular. Jika subjek data menyahaktifkan tetapan kuki dalam pelayar Internet yang digunakan, tidak semua fungsi laman web kami mungkin boleh digunakan sepenuhnya.

4. Pengumpulan data dan maklumat am

Laman web CheckMyBus GmbH mengumpul satu siri data umum dan maklumat apabila subjek data atau sistem automatik memanggil laman web. Data dan maklumat am ini disimpan dalam fail log pelayan. Dikumpulkan mungkin (1) jenis dan versi penyemak imbas yang digunakan, (2) sistem pengendalian yang digunakan oleh sistem pengakses, (3) laman web dari mana sistem capaian mencapai laman web kami (yang dipanggil perujuk), (4) sub -laman web, (5) tarikh dan masa capaian ke laman Internet, (6) alamat protokol Internet (alamat IP), (7) pembekal perkhidmatan Internet sistem capaian, dan (8) sebarang data dan data lain yang serupa maklumat yang mungkin digunakan sekiranya berlaku serangan ke atas sistem teknologi maklumat kami.

Apabila menggunakan data dan maklumat am ini, CheckMyBus GmbH tidak membuat sebarang kesimpulan tentang subjek data. Sebaliknya, maklumat ini diperlukan untuk (1) menyampaikan kandungan laman web kami dengan betul, (2) mengoptimumkan kandungan laman web kami serta iklannya, (3) memastikan daya maju jangka panjang sistem teknologi maklumat dan teknologi laman web kami, dan (4) menyediakan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang maklumat yang diperlukan untuk pendakwaan jenayah sekiranya berlaku serangan siber. Oleh itu, CheckMyBus GmbH menganalisis data dan maklumat yang di kumpul tanpa nama secara statistik, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan data dan keselamatan data perusahaan kami, dan untuk memastikan tahap perlindungan yang optimum untuk data peribadi yang kami proses. Data tanpa nama fail log pelayan disimpan secara berasingan daripada semua data peribadi yang disediakan oleh subjek data.

5. Kemungkinan menghubungi melalui laman web

Laman web CheckMyBus GmbH mengandungi maklumat yang membolehkan hubungan elektronik pantas dengan syarikat kami, serta komunikasi terus dengan kami, yang juga termasuk alamat umum yang dipanggil mel elektronik (alamat e-mel). Jika subjek data menghubungi pengawal melalui e-mel atau melalui borang hubungan, data peribadi yang dihantar oleh subjek data disimpan secara automatik. Data peribadi sedemikian yang dihantar secara sukarela oleh subjek data kepada pengawal data disimpan untuk tujuan pemprosesan atau menghubungi subjek data. Tiada pemindahan data peribadi ini kepada pihak ketiga.

6. Penilaian dan fungsi Komen di laman web

CheckMyBus GmbH menawarkan pengguna untuk meninggalkan penilaian dan komen individu tentang penyedia bas di laman web.

Jika subjek data meninggalkan penilaian dan/atau ulasan di laman web ini, ulasan yang dibuat oleh subjek data juga disimpan dan diterbitkan, serta maklumat pada tarikh ulasan dan pada (nama samaran) pengguna yang dipilih oleh data. subjek. Selain itu, alamat IP yang diberikan oleh penyedia perkhidmatan Internet (ISP) kepada subjek data juga direkodkan. Penyimpanan alamat IP ini berlaku atas sebab keselamatan, dan sekiranya subjek data melanggar hak pihak ketiga, atau menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang melalui ulasan yang diberikan. Oleh itu, penyimpanan data peribadi ini adalah untuk kepentingan pengawal data sendiri, supaya dia boleh mengecualikan sekiranya berlaku pelanggaran. Data peribadi yang dikumpul ini tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan pemindahan sedemikian diperlukan oleh undang-undang atau berfungsi untuk tujuan pembelaan pengawal data.

7. Fungsi komen dalam blog di laman web

CheckMyBus GmbH menawarkan pengguna kemungkinan untuk meninggalkan komen individu pada sumbangan blog individu pada blog, yang terdapat di laman web pengawal. Blog ialah portal berasaskan web yang boleh diakses secara umum, yang melaluinya satu atau lebih orang yang dipanggil blogger atau blogger web boleh menyiarkan artikel atau menulis fikiran dalam apa yang dipanggil blogpost. Blogpost biasanya boleh diulas oleh pihak ketiga.

Jika subjek data meninggalkan ulasan pada blog yang diterbitkan di laman web ini, ulasan yang dibuat oleh subjek data juga disimpan dan diterbitkan, serta maklumat mengenai tarikh ulasan dan pada pengguna (nama samaran) yang dipilih oleh subjek data . Selain itu, alamat IP yang diberikan oleh penyedia perkhidmatan Internet (ISP) kepada subjek data juga direkodkan. Penyimpanan alamat IP ini berlaku atas sebab keselamatan, dan sekiranya subjek data melanggar hak pihak ketiga, atau menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang melalui ulasan yang diberikan. Oleh itu, penyimpanan data peribadi ini adalah untuk kepentingan pengawal data sendiri, supaya dia boleh mengecualikan sekiranya berlaku pelanggaran. Data peribadi yang dikumpul ini tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan pemindahan sedemikian diperlukan oleh undang-undang atau berfungsi untuk tujuan pembelaan pengawal data.

8. Pemadaman rutin dan penyekatan data peribadi

Pengawal data hendaklah memproses dan menyimpan data peribadi subjek data hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk mencapai tujuan penyimpanan, atau setakat ini diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah atau penggubal undang-undang lain dalam undang-undang atau peraturan yang mana pengawal tertakluk kepada.

Jika tujuan penyimpanan tidak berkenaan, atau jika tempoh penyimpanan yang ditetapkan oleh penggubal undang-undang Eropah atau penggubal undang-undang lain yang berwibawa tamat, data peribadi itu secara rutin disekat atau dipadamkan mengikut keperluan undang-undang.

9. Hak subjek data

a) Hak pengesahan
Setiap subjek data mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk mendapatkan pengesahan daripada pengawal sama ada data peribadi mengenainya sedang diproses atau tidak. Jika subjek data ingin memanfaatkan hak pengesahan ini, dia boleh, pada bila-bila masa, menghubungi mana-mana pekerja pengawal.

b) Hak akses
SSetiap subjek data mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk mendapatkan daripada pengawal maklumat percuma tentang data peribadinya yang disimpan pada bila-bila masa dan salinan maklumat ini. Tambahan pula, arahan dan peraturan Eropah memberikan subjek data akses kepada maklumat berikut:

 • • tujuan pemprosesan;
 • • kategori data peribadi yang berkenaan;
 • • penerima atau kategori penerima yang data peribadinya telah atau akan didedahkan, khususnya penerima di negara ketiga atau organisasi antarabangsa;
 • • jika boleh, tempoh yang dijangkakan untuk data peribadi akan disimpan, atau, jika tidak mungkin, kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh tersebut;
 • • kewujudan hak untuk meminta daripada pengawal pembetulan atau pemadaman data peribadi, atau sekatan pemprosesan data peribadi berkenaan subjek data, atau membantah pemprosesan sedemikian;
 • • wujudnya hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan;
 • • apabila data peribadi tidak dikumpul daripada subjek data, sebarang maklumat yang tersedia mengenai sumbernya;
 • • kewujudan membuat keputusan automatik, termasuk pemprofilan, yang dirujuk dalam Artikel 22(1) dan (4) GDPR dan, sekurang-kurangnya dalam kes tersebut, maklumat bermakna tentang logik yang terlibat, serta kepentingan dan akibat yang dijangkakan daripada pemprosesan sedemikian untuk subjek data.


Tambahan pula, subjek data mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat sama ada data peribadi dipindahkan ke negara ketiga atau ke organisasi antarabangsa. Jika ini berlaku, subjek data berhak untuk dimaklumkan tentang perlindungan yang sesuai berkaitan dengan pemindahan.

Jika subjek data ingin memanfaatkan hak akses ini, dia boleh, pada bila-bila masa, menghubungi mana-mana pekerja pengawal.

c) Hak untuk pembetulan
Setiap subjek data hendaklah mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk mendapatkan daripada pengawal tanpa pelengahan pembetulan data peribadi yang tidak tepat mengenainya. Dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, subjek data mempunyai hak untuk melengkapkan data peribadi yang tidak lengkap, termasuk dengan cara memberikan penyata tambahan

Jika subjek data ingin menggunakan hak ini untuk pembetulan, dia boleh, pada bila-bila masa, menghubungi mana-mana pekerja pengawal.

d) Hak untuk memadam (Hak untuk dilupakan)
Setiap subjek data hendaklah mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk mendapatkan daripada pengawal pemadaman data peribadi mengenainya tanpa sebarang pelengahan , dan pengawal mempunyai kewajipan untuk memadam data peribadi tanpa sebarang kelewatan di mana salah satu daripada alasan berikut terpakai, selagi pemprosesan tidak diperlukan:

 • • Data peribadi tidak lagi diperlukan berhubung dengan tujuan ia di kumpul atau diproses sebaliknya.
 • • Subjek data menarik balik persetujuan yang mana pemprosesan adalah berdasarkan (a) Artikel 6(1) GDPR, atau titik (a) Perkara 9(2) GDPR, dan jika tiada asas undang-undang lain untuk pemprosesan.
 • • Subjek data membantah pemprosesan menurut Artikel 21(1) GDPR dan tidak ada alasan sah yang mengatasi pemprosesan, atau subjek data membantah pemprosesan menurut Artikel 21(2) GDPR.
 • • Data peribadi telah diproses secara tidak sah.
 • • Data peribadi mesti dipadamkan untuk mematuhi kewajipan undang-undang dalam undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota yang mana pengawal tertakluk kepada.
 • • Data peribadi telah dikumpul berhubung dengan tawaran perkhidmatan masyarakat maklumat yang dirujuk dalam Artikel 8(1) GDPR.


Jika salah satu daripada sebab yang dinyatakan di atas berlaku, dan subjek data ingin meminta pemadaman data peribadi yang disimpan oleh CheckMyBus GmbH, dia boleh, pada bila-bila masa, menghubungi mana-mana pekerja pengawal. Seorang pekerja CheckMyBus GmbH hendaklah segera memastikan bahawa permintaan pemadaman dipatuhi serta-merta.

Jika pengawal telah mendedahkan data peribadi awam dan diwajibkan menurut Artikel 17(1) untuk memadam data peribadi, pengawal, dengan mengambil kira teknologi yang ada dan kos pelaksanaan, hendaklah mengambil langkah yang munasabah, termasuk langkah teknikal, untuk memaklumkan kepada pihak lain. pengawal memproses data peribadi yang subjek data telah meminta pemadaman oleh pengawal tersebut mana-mana pautan kepada, atau salinan atau replikasi, data peribadi tersebut, setakat pemprosesan tidak diperlukan. Seorang pekerja CheckMyBus GmbH akan mengatur langkah yang perlu dalam kes individu.

e) Hak sekatan pemprosesan
Setiap subjek data hendaklah mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk mendapatkan daripada pengawal sekatan pemprosesan apabila salah satu daripada yang berikut terpakai:

 • • Ketepatan data peribadi dipertikaikan oleh subjek data, untuk tempoh yang membolehkan pengawal mengesahkan ketepatan data peribadi.
 • • Pemprosesan adalah menyalahi undang-undang dan subjek data menentang pemadaman data peribadi dan sebaliknya meminta sekatan penggunaannya.
 • • Pengawal tidak lagi memerlukan data peribadi untuk tujuan pemprosesan, tetapi ia diperlukan oleh subjek data untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.
 • • Subjek data telah membantah pemprosesan menurut Artikel 21(1) GDPR sementara menunggu pengesahan sama ada alasan sah pengawal mengatasi alasan subjek data.


Jika salah satu syarat yang disebutkan di atas dipenuhi, dan subjek data ingin meminta sekatan pemprosesan data peribadi yang disimpan oleh CheckMyBus GmbH, dia boleh pada bila-bila masa menghubungi mana-mana pekerja pengawal. Pekerja CheckMyBus GmbH akan mengatur sekatan pemprosesan.

f) Hak untuk kemudahalihan data (portability)
Setiap subjek data hendaklah mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah, untuk menerima data peribadi mengenainya, yang diberikan kepada pengawal, dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Dia berhak untuk menghantar data tersebut kepada pengawal lain tanpa halangan daripada pengawal yang mana data peribadi telah diberikan, selagi pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan menurut perkara (a) Artikel 6(1) GDPR atau mata (a) Artikel 9(2) GDPR, atau pada kontrak menurut perkara (b) Artikel 6(1) GDPR, dan pemprosesan dijalankan dengan cara automatik, selagi pemprosesan tidak perlu untuk melaksanakan tugas yang dijalankan untuk kepentingan awam atau dalam melaksanakan kuasa rasmi yang terletak pada pengawal.

Tambahan pula, dalam melaksanakan haknya untuk kemudahalihan data menurut Artikel 20(1) GDPR, subjek data hendaklah mempunyai hak untuk menghantar data peribadi secara terus daripada satu pengawal kepada pengawal yang lain, jika boleh dilaksanakan secara teknikal dan apabila berbuat demikian tidak menjejaskan hak dan kebebasan orang lain.

Untuk menegaskan hak untuk mudah alih data, subjek data boleh pada bila-bila masa menghubungi mana-mana pekerja CheckMyBus GmbH.

g) Hak untuk membantah
Setiap subjek data hendaklah mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk membantah, atas alasan yang berkaitan dengan situasi khusus mereka, pada bila-bila masa, untuk memproses data peribadi mengenainya, yang berdasarkan perkara (e) atau (f). ) Artikel 6(1) GDPR. Ini juga untuk pemprofilan berdasarkan peruntukan ini.

CheckMyBus GmbH tidak akan lagi memproses data peribadi sekiranya berlaku bantahan, melainkan kami dapat menunjukkan alasan sah untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan subjek data, atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Jika CheckMyBus GmbH memproses data peribadi untuk tujuan pemasaran langsung, subjek data mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa pemprosesan data peribadi mengenainya untuk pemasaran sedemikian. Ini juga digunakan pada pemprofilan setakat mana ia berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut. Jika subjek data membantah CheckMyBus GmbH kepada pemprosesan untuk tujuan pemasaran langsung, CheckMyBus GmbH tidak lagi akan memproses data peribadi untuk tujuan ini.

Di samping itu, subjek data mempunyai hak, atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentunya, iaitu untuk membantah pemprosesan data peribadi mengenainya oleh CheckMyBus GmbH untuk tujuan kajian saintifik atau sejarah, atau untuk tujuan statistik menurut Artikel 89 (1) GDPR, melainkan pemprosesan itu diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang dijalankan atas sebab kepentingan awam.

Untuk melaksanakan hak untuk membantah, subjek data boleh menghubungi mana-mana pekerja CheckMyBus GmbH. Selain itu, subjek data bebas dalam konteks penggunaan perkhidmatan masyarakat maklumat, meskipun Arahan 2002/58/EC, untuk menggunakan haknya untuk membantah dengan cara automatik menggunakan spesifikasi teknikal.

h) Pembuatan keputusan individu secara automatik, termasuk pemprofilan
Setiap subjek data mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah dan tidak tertakluk kepada keputusan berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata, termasuk pemprofilan yang boleh menghasilkan implikasi undang-undang mengenainya, atau yang serupa memberi kesan ketara kepadanya, selagi keputusan itu (1) tidak diperlukan untuk membuat, atau melaksanakan, kontrak antara subjek data dan pengawal data, atau (2) tidak dibenarkan oleh undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota yang mana pengawal itu tertakluk dan juga meletakkan mengurangkan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak dan kebebasan subjek data dan kepentingan sah, atau (3) tidak berdasarkan persetujuan eksplisit subjek data.

Jika keputusan (1) diperlukan untuk memasuki, atau melaksanakan, kontrak antara subjek data dan pengawal data, atau (2) ia berdasarkan persetujuan jelas subjek data, CheckMyBus GmbH akan melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi hak dan kebebasan subjek data dan kepentingan sah, sekurang-kurangnya hak untuk mendapatkan campur tangan manusia dari pihak pengawal, untuk menyatakan pandangannya dan membantah keputusan itu.

Jika subjek data ingin menggunakan hak berkenaan dengan pembuatan keputusan individu secara automatik, dia boleh, pada bila-bila masa, menghubungi mana-mana pekerja CheckMyBus GmbH.

i) Hak untuk menarik balik kebenaran perlindungan data
Setiap subjek data mempunyai hak yang diberikan oleh penggubal undang-undang Eropah untuk menarik balik persetujuannya untuk memproses data peribadinya pada bila-bila masa.

Jika subjek data ingin menggunakan hak untuk menarik balik kebenaran, dia boleh, pada bila-bila masa, menghubungi mana-mana pekerja CheckMyBus GmbH.

10. Lapisan Soket Selamat (Secure Socket Layer, SSL)

Atas sebab keselamatan dan untuk perlindungan pemindahan kandungan sulit (cth. permintaan yang anda hantar kepada kami sebagai pembekal perkhidmatan), laman web ini menggunakan penyulitan SSL. Anda boleh mengecam sambungan yang disulitkan apabila bar alamat penyemak imbas anda berubah daripada "http://" kepada "https://". Di samping itu, anda boleh melihat simbol loket kecil dalam bar alamat.

Apabila penyulitan SSL diaktifkan, data yang dihantar kepada kami tidak boleh dibaca oleh pihak ketiga.

11. Aplikasi CheckMyBus

Aplikasi CheckMyBus mewakili cara lain untuk mengakses lama web perbandingan kami. Secara amnya, pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data tidak menyimpang daripada proses masing-masing di laman web kami. Atas sebab ini, maklumat yang disertakan dalam pernyataan perlindungan data ini juga sah berkaitan dengan aplikasi.

Untuk menawarkan anda pelbagai ciri, perkhidmatan ini memerlukan apa yang dipanggil kebenaran akses. Anda boleh merujuk tetapan aplikasi anda untuk melihat kebenaran yang diperlukan.

Apabila anda menghantar permintaan, kami mengumpul data mengenai lokasi semasa anda melalui GPS. Maklumat tentang lokasi semasa anda digunakan untuk tujuan pemprosesan permintaan anda sahaja. Penghantaran data lokasi anda dilakukan melalui sambungan yang disulitkan. Apabila menggunakan perisian pengendalian iOS, ini hanya boleh dilakukan selepas anda memberikan persetujuan anda.

12. Perlindungan data untuk aplikasi dan prosedur permohonan

Pengawal data hendaklah mengumpul dan memproses data peribadi pemohon untuk tujuan pemprosesan prosedur permohonan. Pemprosesan juga boleh dijalankan secara elektronik. Ini berlaku, khususnya, jika pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang sepadan melalui e-mel atau melalui borang web di laman web kepada pengawal. Jika pengawal data membuat kontrak pekerjaan dengan pemohon, data yang diserahkan akan disimpan untuk tujuan memproses hubungan pekerjaan yang mematuhi keperluan undang-undang. Sekiranya tiada kontrak pekerjaan dibuat dengan pemohon oleh pengawal, dokumen permohonan akan dipadamkan secara automatik dua bulan selepas pemberitahuan keputusan penolakan, dengan syarat tiada kepentingan lain yang sah oleh pengawal yang menentang pemadaman itu. Minat sah yang lain yang berkaitan, contohnya beban pembuktian dalam prosedur di bawah Akta Layanan Persamaan Am (AGG).

13. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan Google AdSense

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan Google AdSense. Google AdSense ialah perkhidmatan dalam talian yang membenarkan penempatan pengiklanan di laman pihak ketiga. Google AdSense adalah berdasarkan algoritma yang memilih iklan yang dipaparkan pada laman pihak ketiga untuk dipadankan dengan kandungan laman pihak ketiga berkenaan. Google AdSense membenarkan penyasaran berasaskan minat pengguna Internet, yang dilaksanakan dengan cara menjana profil pengguna individu.

Syarikat pengendalian komponen AdSense Google ialah Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Syarikat.

Tujuan komponen AdSense Google ialah penyepaduan iklan di laman web kami. Google AdSense meletakkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Takrif kuki diterangkan di atas. Dengan tetapan kuki, Alphabet Inc. boleh menganalisis penggunaan laman web kami. Dengan setiap panggilan ke salah satu halaman individu laman internet ini, yang dikendalikan oleh pengawal dan di mana komponen Google AdSense disepadukan, penyemak imbas internet pada sistem teknologi maklumat subjek data akan menyerahkan data secara automatik melalui Komponen Google AdSense untuk tujuan pengiklanan dalam talian dan penyelesaian komisen kepada Alphabet Inc. Semasa prosedur teknikal ini, perusahaan Alphabet Inc. memperolehi pengetahuan tentang data peribadi, seperti alamat IP subjek data, yang menyediakan Alphabet Inc., antara lain, untuk memahami asal usul pelawat dan klik dan seterusnya membuat penyelesaian komisen.

Subjek data boleh, seperti yang dinyatakan di atas, menghalang penetapan kuki melalui laman web kami pada bila-bila masa dengan cara pelarasan sepadan pelayar web yang digunakan dan dengan itu menafikan tetapan kuki secara kekal. Pelarasan sedemikian kepada pelayar yang digunakan juga akan menghalang Alphabet Inc. daripada menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Selain itu, kuki yang telah digunakan oleh Alphabet Inc. boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar web atau program perisian lain.

Tambahan pula, Google AdSense juga menggunakan apa yang dipanggil piksel penjejakan. Piksel penjejakan ialah grafik kecil yang dibenamkan dalam halaman web untuk membolehkan rakaman fail log dan analisis fail log yang melaluinya analisis statistik boleh dilakukan. Berdasarkan piksel penjejakan terbenam, Alphabet Inc. dapat menentukan sama ada dan bila laman web dibuka oleh subjek data dan pautan yang diklik oleh subjek data. Piksel penjejakan berfungsi, antara lain, untuk menganalisis aliran pelawat di laman web.

Melalui Google AdSense, data dan maklumat peribadi—yang juga termasuk alamat IP, diperlukan untuk pengumpulan dan perakaunan iklan yang dipaparkan—diserahkan kepada Alphabet Inc. di Amerika Syarikat. Data peribadi ini akan disimpan dan diproses di Amerika Syarikat. Alphabet Inc. boleh mendedahkan data peribadi yang dikumpul melalui prosedur teknikal ini kepada pihak ketiga.

Penenerangan yang lebih lanjut mengenai Google AdSense adalah di bawah pautan berikut https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan Google Analytics (dengan fungsi anonimasi)

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan komponen Google Analytics dengan fungsi anonimasi). Google Analytics ialah perkhidmatan analitik web. Analitis web ialah pengumpulan, pengumpulan dan analisis data tentang gelagat atau tingkah laku pelawat ke laman web. Perkhidmatan analisis web mengumpul, antara lain, data tentang laman web dari mana seseorang datang (yang dipanggil perujuk), sub-halaman mana yang telah dilawati, atau kekerapan dan untuk tempoh berapa sub-halaman itu dilihat. Analitis web digunakan terutamanya untuk pengoptimuman laman web dan untuk menjalankan analisis kos-faedah pengiklanan Internet

Pengendali komponen Google Analytics ialah Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Syarikat.

Untuk analitis web melalui Google Analytics, pengawal menggunakan aplikasi "_gat. _anonymizeIp". Melalui aplikasi ini alamat IP sambungan Internet subjek data diringkaskan oleh Google dan dirahsiakan apabila mengakses laman web kami daripada Negara Anggota Kesatuan Eropah atau Negara Pejanji yang lain kepada Perjanjian di Kawasan Ekonomi Eropah.

Tujuan komponen Google Analytics adalah untuk menganalisis trafik di laman web kami. Google menggunakan data dan maklumat yang dikumpul, antara lain, untuk menilai penggunaan laman web kami dan untuk menyediakan laporan dalam talian, yang menunjukkan aktiviti di laman web kami, dan untuk menyediakan perkhidmatan lain berkenaan penggunaan laman internet kami untuk kami.

Google Analytics meletakkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Definisi kuki diterangkan di atas. Dengan tetapan kuki, Google boleh menganalisis penggunaan laman web kami. Dengan setiap panggilan ke salah satu halaman individu laman web ini, yang dikendalikan oleh pengawal dan di mana komponen Google Analytics telah disepadukan, penyemak imbas internet pada sistem teknologi maklumat subjek data akan menyerahkan data secara automatik melalui Komponen Google Analytics untuk tujuan pengiklanan dalam talian dan penyelesaian komisen kepada Google. Semasa prosedur teknikal ini, perusahaan Google memperoleh pengetahuan tentang maklumat peribadi, seperti alamat IP subjek data, yang menyediakan perkhidmatan kepada Google, antara lain, untuk memahami asal usul pelawat dan klik, dan seterusnya membuat penyelesaian komisen.

Kuki digunakan untuk menyimpan maklumat peribadi, seperti masa akses, lokasi dari mana capaian dibuat, dan kekerapan lawatan laman web kami oleh subjek data. Dengan setiap lawatan ke laman web kami, data peribadi tersebut, termasuk alamat IP akses Internet yang digunakan oleh subjek data, akan dihantar kepada Google di Amerika Syarikat. Data peribadi ini disimpan oleh Google di Amerika Syarikat. Google mungkin menyerahkan data peribadi yang dikumpul melalui prosedur teknikal ini kepada pihak ketiga.

Subjek data boleh, seperti yang dinyatakan di atas, menghalang penetapan kuki melalui laman web kami pada bila-bila masa dengan cara pelarasan sepadan pelayar web yang digunakan dan dengan itu menafikan tetapan kuki secara kekal. Pelarasan sedemikian kepada pelayar yang digunakan juga akan menghalang Google Analytics daripada menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Selain itu, kuki yang telah digunakan oleh Google Analytics boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar web atau program perisian lain.

Di samping itu, subjek data mempunyai kemungkinan membantah pengumpulan data yang dijana oleh Google Analytics, yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini, serta pemprosesan data ini oleh Google dan peluang untuk menghalang sebarang perkara sedemikian. Untuk tujuan ini, subjek data mesti memuat turun ‘add-on’ atau alat tambah penyemak imbas di bawah pautan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout dan pasangkannya. Alat tambah penyemak imbas ini memberitahu Google Analytics melalui JavaScript, bahawa sebarang data dan maklumat tentang lawatan halaman internet mungkin tidak dihantar ke Google Analytics. Pemasangan alat tambah penyemak imbas dianggap sebagai bantahan oleh Google. Jika sistem teknologi maklumat subjek data kemudian dipadamkan, diformatkan atau baru dipasang, maka subjek data mesti memasang semula alat tambah penyemak imbas untuk melumpuhkan Google Analitis. Jika alat tambah penyemak imbas telah dinyahpasang oleh subjek data atau mana-mana orang lain yang dikaitkan dengan bidang kecekapan mereka, atau dilumpuhkan, adalah mungkin untuk melaksanakan pemasangan semula atau pengaktifan semula alat tambah penyemak imbas.

Maklumat lanjut dan peruntukan perlindungan data Google yang berkenaan boleh didapati di bawah https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ dan di bawah https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Penenerangan lebih lanjut tentang Google Analytics boleh didapati di bawah pautan berikut https://www.google.com/analytics/.

15. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan Pemasaran Semula Google (Google Remarketing)

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan perkhidmatan Pemasaran Semula Google. Pemasaran Semula Google ialah ciri Google AdWords, yang membolehkan perusahaan memaparkan pengiklanan kepada pengguna internet yang pernah menetap di halaman internet perusahaan itu sebelum ini. Oleh itu, penyepaduan Pemasaran Semula Google membolehkan perusahaan membuat pengiklanan berasaskan pengguna dan dengan itu memaparkan iklan yang berkaitan kepada pengguna Internet yang berminat.

Syarikat pengendalian perkhidmatan Pemasaran Semula Google ialah Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerika Syarikat.

Tujuan Pemasaran Semula Google ialah pemasukan pengiklanan yang berkaitan dengan minat. Pemasaran Semula Google membolehkan kami memaparkan iklan di rangkaian Google atau di laman web lain, yang berdasarkan keperluan individu dan dipadankan dengan minat pengguna Internet.

Pemasaran Semula Google menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Takrif kuki diterangkan di atas. Dengan tetapan kuki, Google membolehkan pengecaman pelawat laman web kami jika dia memanggil halaman web berturut-turut, yang juga merupakan ahli rangkaian pengiklanan Google. Dengan setiap panggilan ke laman web yang perkhidmatannya telah disepadukan oleh Pemasaran Semula Google, penyemak imbas web subjek data mengenal pasti secara automatik dengan Google. Semasa prosedur teknikal ini, Google menerima maklumat peribadi, seperti alamat IP atau kelakuan melayari pengguna, yang digunakan oleh Google, antara lain, untuk memasukkan pengiklanan yang berkaitan dengan minat.

Kuki digunakan untuk menyimpan maklumat peribadi, contonya halaman internet yang dilawati oleh subjek data. Setiap kali kami melawat halaman internet kami, data peribadi, termasuk alamat IP akses internet yang digunakan oleh subjek data, dihantar kepada Google di Amerika Syarikat. Data peribadi ini disimpan oleh Google di Amerika Syarikat. Google mungkin menyerahkan data peribadi yang dikumpul melalui prosedur teknikal ini kepada pihak ketiga.

Subjek data boleh, seperti yang dinyatakan di atas, menghalang penetapan kuki melalui laman web kami pada bila-bila masa dengan cara pelarasan sepadan pelayar yang digunakan dan dengan itu menafikan tetapan kuki secara kekal. Pelarasan sedemikian kepada pelayar yang digunakan juga akan menghalang Google daripada menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Selain itu, kuki yang telah digunakan oleh Google boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar atau program perisian lain.

Selain itu, subjek data mempunyai kemungkinan membantah pengiklanan berasaskan minat oleh Google. Untuk tujuan ini, subjek data mesti memanggil pautan ke https://www.google.de/settings/ads/ dan buat tetapan yang diingini pada setiap pelayar yang digunakan oleh subjek data.

Maklumat lanjut dan peruntukan perlindungan data sebenar Google boleh didapati di bawahhttps://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan Google-AdWords

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan Google AdWords. Google AdWords ialah perkhidmatan untuk pengiklanan internet yang membolehkan pengiklan meletakkan iklan dalam hasil enjin carian Google dan rangkaian pengiklanan Google. Google AdWords membenarkan pengiklan untuk mentakrifkan kata kunci tertentu dengan bantuan iklan pada hasil carian Google hanya kemudian dipaparkan, apabila pengguna menggunakan enjin carian untuk mendapatkan semula hasil carian yang berkaitan dengan kata kunci. Dalam Rangkaian Pengiklanan Google, iklan diedarkan pada halaman web yang berkaitan menggunakan algoritma automatik, dengan mengambil kira kata kunci yang ditakrifkan sebelum ini.

Syarikat pengendalian Google AdWords ialah Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKA SYARIKAT.

Tujuan Google AdWords ialah mempromosikan laman web kami dengan memasukkan pengiklanan yang berkaitan di laman web pihak ketiga dan dalam hasil enjin carian enjin carian Google dan sisipan pengiklanan pihak ketiga di laman web kami.

Jika subjek data mencapai laman web kami melalui iklan Google, kuki penukaran difailkan pada sistem teknologi maklumat subjek data melalui Google. Definisi kuki diterangkan di atas. Kuki penukaran kehilangan kesahihannya selepas 30 hari dan tidak digunakan untuk mengenal pasti subjek data. Jika kuki belum tamat tempoh, kuki penukaran digunakan untuk menyemak sama ada subhalaman tertentu, contohnya, troli beli-belah daripada sistem kedai dalam talian, dipanggil di laman web kami. Melalui kuki penukaran, kedua-dua Google dan pengawal boleh memahami sama ada seseorang yang mencapai iklan AdWords di laman web kami menjana jualan, iaitu, melaksanakan atau membatalkan penjualan barangan.

Data dan maklumat yang dikumpul melalui penggunaan kuki penukaran digunakan oleh Google untuk membuat statistik lawatan untuk laman web kami. Statistik lawatan ini digunakan untuk menentukan jumlah pengguna yang telah disiarkan melalui iklan AdWords untuk memastikan kejayaan atau kegagalan setiap iklan AdWords dan untuk mengoptimumkan iklan AdWords kami pada masa hadapan. Syarikat kami mahupun pengiklan Google AdWords lain tidak menerima maklumat daripada Google yang boleh mengenal pasti subjek data.

Kuki penukaran menyimpan maklumat peribadi, contohnya. halaman internet yang dilawati oleh subjek data. Setiap kali kami melawat halaman internet kami, data peribadi, termasuk alamat IP akses Internet yang digunakan oleh subjek data, dihantar kepada Google di Amerika Syarikat. Data peribadi ini disimpan oleh Google di Amerika Syarikat. Google mungkin menyerahkan data peribadi yang dikumpul melalui prosedur teknikal ini kepada pihak ketiga.

Subjek data boleh, pada bila-bila masa, menghalang tetapan kuki oleh laman web kami, seperti yang dinyatakan di atas, melalui tetapan yang sepadan pada pelayar yang digunakan dan dengan itu menafikan tetapan kuki secara kekal. Tetapan pelayar yang digunakan sedemikian juga akan menghalang Google daripada meletakkan kuki penukaran pada sistem teknologi maklumat subjek data. Selain itu, kuki yang ditetapkan oleh Google AdWords boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar atau program perisian lain.

Subjek data mempunyai kemungkinan membantah iklan berasaskan minat Google. Oleh itu, subjek data mesti mengakses daripada setiap pelayar yang menggunakan pautan tersebut https://www.google.de/settings/ads/ dan tetapkan tetapan yang dikehendaki.

Maklumat lanjut dan peruntukan perlindungan data Google yang berkenaan boleh didapati di bawah pautan https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan Facebook

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan komponen Facebook perusahaan. Facebook ialah rangkaian sosial.

Rangkaian sosial ialah tempat untuk pertemuan sosial di internet, komuniti dalam talian, yang biasanya membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu sama lain dan berinteraksi dalam ruang maya. Rangkaian sosial boleh berfungsi sebagai platform untuk pertukaran pendapat dan pengalaman, atau membolehkan komuniti internet menyediakan maklumat peribadi atau berkaitan perniagaan. Facebook membenarkan pengguna rangkaian sosial memasukkan penciptaan profil peribadi, memuat naik foto dan rangkaian melalui permintaan rakan.

Syarikat pengendalian Facebook ialah Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerika Syarikat. Jika seseorang tinggal di luar Amerika Syarikat atau Kanada, pengawalnya ialah Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Dengan setiap panggilan ke salah satu halaman individu laman web internet ini, yang dikendalikan oleh pengawal dan ke dalamnya komponen Facebook (plug-in Facebook) telah disepadukan, pelayar web pada sistem teknologi maklumat subjek data adalah secara automatik digesa untuk memuat turun paparan komponen Facebook yang sepadan daripada Facebook melalui komponen Facebook. Gambaran keseluruhan bagi semua plug-in Facebook boleh diakses di bawah https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Semasa menjalankan prosedur teknikal ini, Facebook dimaklumkan tentang sub-laman khusus laman web kami yang dilawati oleh subjek data.

Jika subjek data dilog masuk pada masa yang sama di Facebook, Facebook mengesan dengan setiap panggilan ke laman web kami oleh subjek data—dan sepanjang tempoh penginapan mereka di laman internet kami—sub-laman tertentu Internet kami. halaman telah dilawati oleh subjek data. Maklumat ini dikumpul melalui komponen Facebook dan dikaitkan dengan akaun Facebook masing-masing subjek data. Jika subjek data mengklik pada salah satu butang Facebook yang disepadukan ke dalam laman web kami, mis. butang "Suka", atau jika subjek data menyerahkan ulasan, maka Facebook memadankan maklumat ini dengan akaun pengguna Facebook peribadi subjek data dan menyimpan data peribadi.

Facebook sentiasa menerima, melalui komponen Facebook, maklumat tentang lawatan ke laman web kami oleh subjek data, apabila subjek data dilog masuk pada masa yang sama di Facebook semasa masa panggilan ke laman web kami. Ini berlaku tanpa mengira sama ada subjek data mengklik pada komponen Facebook atau tidak. Jika penghantaran maklumat sedemikian kepada Facebook tidak diingini untuk subjek data, maka dia boleh menghalangnya dengan log keluar daripada akaun Facebook mereka sebelum panggilan ke laman web kami dibuat.

Garis panduan perlindungan data yang diterbitkan oleh Facebook, yang boleh didapati di https://facebook.com/about/privacy/, menyediakan maklumat tentang pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi oleh Facebook. Di samping itu, dijelaskan di sana apakah pilihan tetapan yang ditawarkan oleh Facebook untuk melindungi privasi subjek data. Selain itu, pilihan konfigurasi berbeza disediakan untuk membolehkan penghapusan penghantaran data ke Facebook. Aplikasi ini boleh digunakan oleh subjek data untuk menghapuskan penghantaran data ke Facebook.

18. Peruntukan perlindungan data mengenai aplikasi dan penggunaan Twitter

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan komponen Twitter. Twitter ialah perkhidmatan microblogging berbilang bahasa yang boleh diakses secara umum di mana pengguna boleh menerbitkan dan menyebarkan apa yang dipanggil 'tweet', contohnya. mesej ringkas, yang terhad kepada 280 aksara. Mesej ringkas ini tersedia untuk semua orang, termasuk mereka yang tidak log masuk ke Twitter. Tweet itu juga dipaparkan kepada apa yang dipanggil pengikut pengguna masing-masing. Pengikut ialah pengguna Twitter lain yang mengikuti tweet pengguna. Tambahan pula, Twitter membolehkan anda mencapai ‘audience’ yang luas melalui hashtag, pautan atau tweet semula.

Syarikat pengendalian Twitter ialah Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, AMERIKA SYARIKAT.

Dengan setiap panggilan ke salah satu halaman individu laman internet ini, yang dikendalikan oleh pengawal dan di mana komponen Twitter (butang Twitter) telah disepadukan, pelayar pada sistem teknologi maklumat subjek data digesa secara automatik untuk memuat turun paparan komponen Twitter yang sepadan dari Twitter. Maklumat lanjut tentang butang Twitter tersedia di pautan https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Semasa prosedur teknikal ini, Twitter mendapat pengetahuan tentang sub-halaman khusus laman web kami yang dilawati oleh subjek data. Tujuan penyepaduan komponen Twitter adalah penghantaran semula kandungan laman web ini untuk membolehkan pengguna kami memperkenalkan halaman web ini kepada dunia digital dan meningkatkan bilangan pelawat kami.

Jika subjek data dilog masuk pada masa yang sama di Twitter, Twitter mengesan dengan setiap panggilan ke laman web kami oleh subjek data dan sepanjang tempoh mereka berada di laman Internet kami yang mana sub-halaman khusus halaman Internet kami adalah dikunjungi oleh subjek data. Maklumat ini dikumpul melalui komponen Twitter dan dikaitkan dengan akaun Twitter masing-masing subjek data. Jika subjek data mengklik pada salah satu butang Twitter yang disepadukan pada laman web kami, maka Twitter memberikan maklumat ini kepada akaun pengguna Twitter peribadi subjek data dan menyimpan data peribadi.

Twitter menerima maklumat melalui komponen Twitter bahawa subjek data telah melawat laman web kami, dengan syarat subjek data dilog masuk di Twitter pada masa panggilan ke laman web kami. Ini berlaku tanpa mengira sama ada orang itu mengklik pada komponen Twitter atau tidak. Jika penghantaran maklumat sedemikian ke Twitter tidak diingini untuk subjek data, maka dia boleh menghalangnya dengan log keluar daripada akaun Twitter mereka sebelum panggilan ke laman web kami dibuat.

PPeruntukan perlindungan data Twitter yang berkenaan boleh diakses di bawah pautan https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Peruntukan perlindungan data mengenai aplikasi dan penggunaan Instagram

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan komponen perkhidmatan Instagram. Instagram ialah perkhidmatan yang mungkin layak sebagai platform audiovisual, yang membolehkan pengguna berkongsi foto dan video, serta menyebarkan data tersebut dalam rangkaian sosial lain.

Syarikat pengendali perkhidmatan yang ditawarkan oleh Instagram ialah Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, AMERIKA SYARIKAT.

Dengan setiap panggilan ke salah satu halaman individu laman internet ini, yang dikendalikan oleh pengawal dan di mana komponen Instagram (butang Insta) disepadukan, pelayar internet pada sistem teknologi maklumat subjek data digesa secara automatik untuk memuat turun paparan komponen Instagram yanag sepadan dari Instagram. Semasa menjalankan prosedur teknikal ini, Instagram menyedari tentang sub-halaman tertentu dari laman web kami yang dilawati oleh subjek data.

Jika subjek data dilog masuk pada masa yang sama di Instagram, Instagram mengesan dengan setiap panggilan ke laman web kami oleh subjek data—dan sepanjang tempoh penginapan mereka di laman internet kami—subhalaman tertentu internet kami. halaman telah dilawati oleh subjek data. Maklumat ini dikumpul melalui komponen Instagram dan dikaitkan dengan akaun Instagram masing-masing subjek data. Jika subjek data mengklik pada salah satu butang Instagram yang disepadukan di laman web kami, maka Instagram memadankan maklumat ini dengan akaun pengguna Instagram peribadi subjek data dan menyimpan data peribadi.

Instagram menerima maklumat melalui komponen Instagram bahawa subjek data telah melawati laman web kami dengan syarat subjek data dilog masuk di Instagram pada masa panggilan ke laman web kami. Ini berlaku tanpa mengira sama ada orang itu mengklik butang Instagram atau tidak. Jika penghantaran maklumat sedemikian ke Instagram tidak diingini untuk subjek data, maka dia boleh menghalangnya dengan log keluar daripada akaun Instagram mereka sebelum panggilan ke laman web kami dibuat.

Maklumat lanjut dan peruntukan perlindungan data yang terpakai bagi Instagram boleh didapati di bawah pautan https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan YouTube

Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan komponen YouTube. YouTube ialah portal video internet yang membolehkan penerbit video menetapkan klip video dan pengguna lain secara percuma, yang turut menyediakan tontonan, semakan dan ulasan percuma padanya. YouTube membenarkan anda menerbitkan semua jenis video, jadi anda boleh mengakses kedua-dua filem penuh dan siaran TV, serta video muzik, treler dan video yang dibuat oleh pengguna melalui portal Internet.

Syarikat pengendalian YouTube ialah YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, AMERIKA SYARIKAT. YouTube, LLC ialah anak syarikat Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKA SYARIKAT.

Dengan setiap panggilan ke salah satu halaman individu laman internet ini, yang dikendalikan oleh pengawal dan di mana komponen YouTube (video YouTube) telah disepadukan, penyemak imbas internet pada sistem teknologi maklumat subjek data digesa secara automatik untuk memuat turun paparan komponen YouTube yang sepadan. Maklumat lanjut tentang YouTube boleh didapati di bawah https://www.youtube.com/yt/about/. Semasa prosedur teknikal ini, YouTube dan Google mendapat pengetahuan tentang subhalaman khusus laman web kami yang dilawati oleh subjek data.

Jika subjek data dilog masuk di YouTube, YouTube mengenali dengan setiap panggilan ke sub-halaman yang mengandungi video YouTube, sub-halaman tertentu halaman internet kami telah dilawati oleh subjek data. Maklumat ini dikumpul oleh YouTube dan Google dan diberikan kepada akaun YouTube masing-masing subjek data.

YouTube dan Google akan menerima maklumat melalui komponen YouTube bahawa subjek data telah melawati laman web kami, jika subjek data pada masa panggilan ke laman web kami dilog masuk di YouTube; ini berlaku tidak kira sama ada orang itu mengklik pada video YouTube atau tidak. Jika penghantaran maklumat ini kepada YouTube dan Google tidak diingini untuk subjek data, penghantaran mungkin dihalang jika subjek data log keluar daripada akaun YouTube mereka sendiri sebelum panggilan ke laman web kami dibuat.

Peruntukan perlindungan data YouTube, tersedia di https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, memberikan maklumat tentang pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi oleh YouTube dan Google.

21. Peruntukan perlindungan data tentang aplikasi dan penggunaan Microsoft Clarity

Kami bekerjasama dengan Microsoft Clarity dan Microsoft Advertising untuk menangkap cara anda menggunakan dan berinteraksi dengan tapak web kami melalui metrik tingkah laku, peta haba dan main semula sesi untuk menambah baik dan memasarkan perkhidmatan kami. Data penggunaan tapak web ditangkap menggunakan kuki pihak pertama dan ketiga serta teknologi penjejakan lain untuk menentukan populariti perkhidmatan dan aktiviti dalam talian. Selain itu, kami menggunakan maklumat ini untuk pengoptimuman tapak, tujuan keselamatan dan pengiklanan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara Microsoft mengumpul dan menggunakan data anda, lawati Pernyataan Privasi Microsoft.

22. Penghantaran semula ke Laman Web Luaran

Portal perbandingan harga CheckMyBus menghantar pelanggan ke laman web luaran untuk menempah tiket. Penghantaran ini berlaku melalui butang atau sebagai iklan bertanda. Dasar privasi yang berkenaan boleh dilihat di laman web masing-masing dan hanya dasar privasi ini yang sah. Kami sama sekali tidak bertanggungjawab ke atas kandungan halaman pautan yang kami berikan.

Pelanggan sama ada dihantar terus kepada syarikat mobiliti atau melalui rangkaian affiliate kepada syarikat mobiliti. Di laman web ini, pengawal telah menyepadukan komponen oleh rangkaian ahli affiliate, yang menawarkan pemasaran affiliate.

Pemasaran affiliate ialah satu bentuk pengedaran berasaskan web, yang membenarkan pengendali laman web komersial, yang dipanggil pedagang atau pengiklan, untuk menunjukkan pengiklanan, yang akan dibayar kebanyakannya melalui komisen klik atau jualan, di laman web pihak ketiga yang juga dipanggil affiliates atau penerbit. Pedagang (Merchants) menyediakan media pengiklanan melalui rangkaian ahli affiliate, seperti pengiklanan banner atau cara pengiklanan Internet lain yang sesuai, yang kemudiannya disepadukan oleh afffiliate di halaman internetnya sendiri atau melalui saluran lain seperti pengiklanan kata kunci atau pemasaran e-mel.

Rangkaian affiliate menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Definisi kuki diterangkan di atas. Kuki penjejakan rangkaian affiliate tidak menyimpan data peribadi. Hanya nombor pengenalan ahli affiliate iaitu rakan kongsi yang menjadi pengantara bakal pelanggan, serta nombor ordinal pelawat laman web dan medium pengiklanan yang diklik disimpan. Tujuan penyimpanan data ini adalah pemprosesan pembayaran komisen antara pedagang (merchant) dan affiliate, yang diproses melalui rangkaian affiliate.

Subjek data boleh, seperti yang dinyatakan di atas, menghalang penetapan kuki melalui laman web kami pada bila-bila masa dengan cara pelarasan yang sepadan pada pelayar web yang digunakan dan, dengan itu, menafikan tetapan kuki secara kekal. Pelarasan sedemikian kepada pelayar yang digunakan juga akan menghalang rangkaian affiliate daripada menetapkan kuki pada sistem teknologi maklumat subjek data. Selain itu, kuki yang telah digunakan oleh rangkaian affiliate boleh dipadamkan pada bila-bila masa melalui pelayar web atau program perisian lain.

Di laman web ini, komponen daripada rangkaian affiliate berikut telah disepadukan:

Awin
Syarikat pengendalian Awin ialah AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Jerman.
Peruntukan perlindungan data Awin yang berkenaan boleh diakses di https://www.awin.com/gb/legal.

ClickTripz
Syarikat pengendalian ClickTripz ialah Clicktripz, LLC, 1112 Ocean Drive, 201, Manhattan Beach, CA 90266, Amerika Syarikat.
Peruntukan perlindungan data yang berkenaan ClickTripz boleh diakses di bawah https://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

Commission Junction
Syarikat pengendali Commission Junction ialah Epsilon Data Interactive, Inc., 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7RF, United Kingdom.
Peruntukan perlindungan data yang terpakai bagi Commission Junction boleh diakses di bawah https://www.epsilon.com/emea/privacy-policy.

Lead Alliance
Syarikat pengendali Lead Alliance ialah Lead Alliance GmbH, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Jerman.
Peruntukan perlindungan data yang berkenaan Lead Alliance boleh diakses di bawah https://www.lead-alliance.net/dataprotection2.

NetAffiliation
Syarikat pengendalian NetAffiliation ialah Kwanko S.A., 60 boulevard du Maréchale Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Perancis.
Peruntukan perlindungan data yang berkenaan bagi NetAffiliation boleh diakses di bawah https://en.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-privacy-policy.

TimeOne – Performance
Syarikat pengendalian TimeOne – Performance ialah PUBLIC-IDEES SA, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, Perancis.
Peruntukan perlindungan data TimeOne – Performance boleh diakses di bawah https://performance.timeonegroup.com/en/our-company/privacy-policies/.

Tradedoubler
Syarikat kendalian Tradedoubler ialah Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Jerman.
Peruntukan perlindungan data Tradedoubler yang berkenaan boleh diakses di bawah https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

23. Undang-Undang untuk pemprosesan

Artikel 6(1) lit. GDPR berfungsi sebagai undang-undang asas untuk operasi pemprosesan yang mana kami memperolehi persetujuan untuk tujuan pemprosesan tertentu. Jika pemprosesan data peribadi diperlukan untuk melaksanakan kontrak yang mana subjek data menjadi pihak, seperti yang berlaku, contohnya, apabila operasi pemprosesan diperlukan untuk pembekalan barang atau untuk menyediakan sebarang perkhidmatan lain, pemprosesan adalah berdasarkan Artikel 6(1) lit. b GDPR. Perkara yang sama juga digunakan untuk operasi pemprosesan sedemikian untuk melaksanakan langkah pra-kontrak, contohnya dalam kes pertanyaan mengenai produk atau perkhidmatan kami. Adakah syarikat kami tertakluk kepada kewajipan undang-undang yang memerlukan pemprosesan data peribadi, seperti untuk memenuhi kewajipan cukai, pemprosesan adalah berdasarkan Artikel 6(1) lit. c GDPR. Dalam kes yang jarang berlaku, pemprosesan data peribadi mungkin diperlukan untuk melindungi kepentingan penting subjek data atau orang sebenar yang lain. Sebagai contoh, jika pelawat tercedera di syarikat kami dan nama, umur, data insurans kesihatan atau maklumat penting lain perlu diserahkan kepada doktor, hospital atau pihak ketiga yang lain. Kemudian pemprosesan akan berlaku berdasarkan Artikel 6(1) lit. d GDPR. Akhirnya, operasi pemprosesan boleh berdasarkan di bawah Artikel 6(1) lit. f GDPR. Undang-undang asas ini digunakan untuk operasi pemprosesan yang tidak dilindungi oleh mana-mana undang-undang yang disebutkan di atas, jika pemprosesan diperlukan untuk kepentingan dan tujuan sah yang akan dijalankan oleh syarikat kami atau oleh pihak ketiga, kecuali apabila kepentingan tersebut ditindih oleh kepentingan atau hak asas dan kebebasan subjek data yang memerlukan perlindungan data peribadi. Operasi pemprosesan sedemikian dibenarkan kerana ia telah disebut secara khusus oleh penggubal undang-undang Eropah. Dia menganggap bahawa kepentingan yang sah boleh diandaikan jika subjek data adalah pelanggan pengawal (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

24. Tujuan sah yang dijalankan oleh pengawal atau oleh pihak ketiga

Di mana pemprosesan data peribadi adalah berdasarkan Artikel 6(1) lit. f GDPR tujuan yang sah kami adalah untuk menjalankan perniagaan kami demi kesejahteraan semua pekerja dan pemegang saham kami.

25. Tempoh yang mana data peribadi akan disimpan

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh penyimpanan data peribadi ialah tempoh penyimpanan berkanun masing-masing. Selepas tamat tempoh itu, data yang sepadan secara rutin dipadamkan, selagi ia tidak lagi diperlukan untuk pemenuhan kontrak atau permulaan kontrak.

26. Peruntukan data peribadi sebagai keperluan berkanun atau kontrak; Keperluan untuk membuat kontrak; Kewajipan subjek data untuk memberikan data peribadi; kemungkinan akibat kegagalan untuk menyediakan data tersebut

Kami menjelaskan bahawa penyediaan data peribadi sebahagiannya diperlukan oleh undang-undang (cth. peraturan cukai) atau boleh juga disebabkan oleh peruntukan kontrak (cth. maklumat mengenai rakan kongsi kontrak). Kadang-kadang ia mungkin diperlukan untuk membuat kontrak dengan subjek data yang memberi kami data peribadinya, yang kemudiannya mesti diproses oleh kami. Sebagai contoh, subjek data wajib memberikan kami data peribadinya apabila syarikat kami menandatangani kontrak dengannya. Ketidakperuntukan data peribadi akan mengakibatkan kontrak dengan subjek data tidak dapat dimuktamadkan. Sebelum data peribadi diberikan oleh subjek data, subjek data mesti menghubungi mana-mana pekerja. Pekerja menjelaskan kepada subjek data sama ada peruntukan data peribadi itu diperlukan oleh undang-undang atau kontrak atau perlu untuk membuat kesimpulan kontrak, sama ada terdapat kewajipan untuk memberikan data peribadi dan akibat daripada tidak menyediakan data.

27. Kewujudan membuat keputusan automatik

Sebagai syarikat yang bertanggungjawab, kami tidak menggunakan pembuatan keputusan atau pemprofilan automatik.
Dasar privasi ini telah dihasilkan oleh Penjana Dasar Privasi German Association for Data Protection yang dibangunkan dengan kerjasama RC GmbH, yang menjual IT terpakai.

28. Jenama Apple®

Apple®, iPod® dan iPhone® ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Apple Computer Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. Semua tanda dagangan lain yang dirujuk di sini adalah hak milik pemilik masing-masing. CheckMyBus tiada affiliasi dengan Apple Computer Incorporated.

29. Akaun CheckMyBus Anda: Butiran Data dan Penggunaan

Pengumpulan data
Apabila pengguna mencipta akaun CheckMyBus, kami mengumpul dan memproses data peribadi khusus yang penting untuk menyediakan perkhidmatan kami. Maklumat ini diperoleh dengan kebenaran jelas pengguna dan termasuk: nama, nama keluarga, alamat e-mel dan, hanya jika diberikan oleh pengguna, jantina, tarikh lahir dan bandar asal. Selain itu, kami merekodkan bahasa dan mata wang pilihan yang digunakan semasa carian.

Pengesahan Pihak Ketiga
Apabila pengguna menyambung ke Akaun CheckMyBus melalui platform pihak ketiga (seperti Google, Facebook atau Apple), alamat e-mel, bersama-sama dengan butiran peribadi lain (nama pertama, nama keluarga dan gambar profil) dikumpulkan secara automatik. Butiran ini diperoleh daripada perkhidmatan pihak ketiga ini untuk membuat dan mengesahkan akaun pengguna. Pemprosesan data ini bergantung pada persetujuan anda yang diberikan kepada perkhidmatan pihak ketiga.

Tujuan Pengumpulan Data
Data yang dikumpul melalui fungsi Log Masuk Pengguna, untuk pengguna yang mempunyai akaun, digunakan secara eksklusif untuk tujuan berikut:
• Mengekalkan dan mengurus akaun CheckMyBus pengguna, memastikan ia sentiasa terkini dan boleh diakses.
• Memperbaik dan mengoptimumkan perkhidmatan kami, memajukan kepentingan sah kami.
• Memperibadikan pengalaman pengguna. Kami menjamin bahawa aktiviti kami tidak melibatkan sebarang pemprofilan atau keputusan automatik yang boleh mempunyai kesan undang-undang atau kesan penting lain kepada pengguna.
Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah keperluan untuk melaksanakan kontrak yang dimeterai antara pengguna dan CheckMyBus (Perkara 6(1)(b) GDPR).

Tempoh Penyimpanan Data
Jika anda mempunyai akaun CheckMyBus, kami mengekalkan data peribadi, seperti alamat e-mel dan nama anda, selagi akaun anda masih aktif. CheckMyBus akan memadam akaun anda secara automatik selepas setahun tidak aktif.

Kuki dan Teknologi Serupa
Kami menggunakan kuki dan teknologi serupa untuk meningkatkan pengalaman log masuk anda, melindungi akaun anda dan memperibadikan kandungan. Untuk butiran lanjut, sila rujuk Dasar Kuki kami .

Keselamatan Akaun
Kami komited untuk memastikan keselamatan maklumat akaun anda. Kata laluan anda disimpan dalam format yang disulitkan dan akses kepada akaun anda dilindungi oleh langkah pengesahan. Adalah penting untuk anda merahsiakan bukti kelayakan log masuk anda dan melaporkan sebarang akses tanpa kebenaran kepada kami dengan segera. CheckMyBus menjamin bahawa tiada pekerja mempunyai akses kepada akaun dan maklumat log masuk anda.

Pemadaman Akaun
Anda mempunyai hak untuk memadam akaun anda pada bila-bila masa dengan melog masuk ke profil anda. Pemadaman akan mengakibatkan pengalihan keluar kekal akaun anda dan data peribadi yang berkaitan daripada sistem kami.

Pematuhan Undang-undang dan Kawalan Pengguna
Persetujuan diperoleh secara jelas semasa log masuk pengguna ke akaun CheckMyBus peribadi mereka. Mesej yang dipaparkan sebelum log masuk dengan jelas menyatakan, "Dengan meneruskan, anda bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi kami." Persetujuan untuk komunikasi pemasaran diperoleh melalui kotak pilihan dalam proses log masuk. Anda boleh menyahpilih kotak pilihan ini pada bila-bila masa jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel pemasaran dan promosi daripada tetapan Akaun anda.

Pematuhan dengan Keperluan Undang-undang
Aktiviti pemprosesan data kami mematuhi keperluan undang-undang, termasuk GDPR. Kami memastikan bahawa data anda diproses secara sah, telus dan untuk tujuan khusus, eksplisit dan sah. Kami mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi data anda dan menghormati hak anda sebagai subjek data.

Pemasaran Langsung
Untuk memperibadikan pengalaman pengguna dengan CheckMyBus serta untuk mengoptimumkan keberkesanan aktiviti pemasaran, data peribadi pengguna diproses untuk tujuan pemasaran langsung (menghantar komunikasi komersial dan aktiviti pemprosesan yang berkaitan). Apabila pengguna menggunakan mana-mana perkhidmatan CheckMyBus, tanpa menarik diri daripada tawaran kami, kami akan menghantar komunikasi yang berkaitan dengan carian perjalanan mereka yang dibuat di CheckMyBus. Ini termasuk tawaran istimewa daripada pengendali bas, diskaun hotel di bandar destinasi carian mereka atau maklumat berkaitan produk yang serupa. Dalam kes ini, pengguna secara eksklusif akan menerima komunikasi komersial yang berkaitan dengan tingkah laku produk utama mereka (contohnya, maklumat perjalanan yang berkaitan dengan carian bandar). Jika pengguna telah melanggan surat berita atau memberikan persetujuan semasa membuat akaun CheckMyBus mereka, mereka akan menerima tawaran daripada CheckMyBus dan rakan kongsi gabungan kami berdasarkan keperluan perjalanan mereka, bersama-sama dengan maklumat tambahan untuk meningkatkan faedah perjalanan mereka. Pengguna sentiasa boleh mengurus pemberitahuan mereka atau berhenti melanggan (menjalankan hak untuk membantah pemasaran langsung atau membatalkan persetujuan) melalui tetapan akaun dan melalui pautan yang disediakan dalam setiap e-mel yang diterima. Kami juga merekodkan interaksi pengguna dengan e-mel dan pemberitahuan yang dihantar, seperti sama ada Pengguna membuka e-mel atau mengklik salah satu pautan yang disertakan.

Aplikasi CheckMyBus

Muat turun dengan percuma

App Store
CheckMyBus App
Tutup
GPDR CheckMyBus shield

We value your privacy!

To show you the best bus offers, we and our partners use technical, analytical, and marketing cookies to personalize the ads. We remember your anonymized details to provide a personalized experience.